Zastępstwo procesowe i pozasądowe

Kancelaria Radcy Prawnego Marzeny Dyduch świadczy usługi w zakresie zastępstwa procesowego i pozasądowego.

Posiadamy duże doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, organami ścigania oraz innymi instytucjami.

Kancelaria w ramach usługi zastępstwa procesowego świadczy kompleksowe usługi, obejmujące zarówno sporządzanie wszelkich pism w toku postępowania (pozwy, zawiadomienia do organów ścigania, prywatne akty oskarżenia, wnioski, pisma procesowe, zażalenia, skargi, itp.), jak również uczestnictwo w rozprawach, czynnościach i przesłuchaniach oraz bieżącą obsługę i doradztwo prawne w ramach danego zlecenia

Poza reprezentacją w różnorakich postępowaniach sądowych (procesowych i nieprocesowych) ? cywilnych, karnych i administracyjnych Kancelaria oferuje również zastępstwo pozasądowe, obejmujące w szczególności reprezentację Klienta przed podmiotami i instytucjami (np. w kontaktach z kontrahentami, instytucjami, organami ścigania itp.)

Radca Prawny Marzena Dyduch posiada bogate doświadczenie, w szczególności z zakresu spraw z dziedziny szeroko rozumianego:

 • prawa gospodarczego i prawa handlowego,
 • prawa i postępowania cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa pracy,
 • prawa spadkowego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa i postępowania administracyjnego
 • prawa wekslowego
 • postępowania egzekucyjnego
 • prawa karnego – w tym w zakresie sprawowania obrony