Obsługa korporacyjna

Radca Prawny Marzena Dyduch jest ekspertem w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze spółkami prawa handlowego, jak również z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Usługi w tej dziedzinie obejmują między innymi:

  • doradztwo prawne i reprezentację w zakresie tworzenia, rejestracji, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego,
  • doradztwo prawne w zakresie zakładania działalności gospodarczych, oraz zawierania umów spółek cywilnych,
  • bieżącą obsługę zgromadzeń, zebrań itp.
  • reprezentację i pomoc prawną w toku postępowań likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych, które to usługi te z uwagi na fakt współpracowania ze specjalistami (osobami posiadającymi licencję syndyka), świadczone są na najwyższym poziomie.
  • pomoc prawną w związku ze zmianą danych w rejestrach i ewidencjach.
  • doradztwo w zakresie możliwości związanych z „tarczą antykryzysową” oraz innymi przepisami prawa