Prawo umów

Radca Prawny Marzena Dyduch jest specjalistą tzw. prawa umów, tj. w zakresie sporządzania projektów umów, oraz ich analizy pod kątem unormowań prawnych różnych dziedzin prawa. Pomagamy naszym Klientom także negocjować umowy, doradzamy jak je wypowiedzieć lub od nich odstąpić, a także reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych w tym zakresie.

Bogate doświadczenie z zakresu sporządzania umów gwarantuje Klientom bezpieczeństwo transakcji, których są uczestnikami.

W ramach opisywanej materii na szczególne uwzględnienie zasługują:

  • umowy prawa handlowego, np. umowy spółek, umowy sprzedaży udziałów, umowy o współpracę, akty założycielskie, kontrakty, umowy ramowe;
  • umowy cywilno-prawne, np. umowy użytkowania (w tym wieczystego), zastawu, służebności, przelewu, najmu, leasingu, agencyjne, darowizny, komisu, ubezpieczenia, sprzedaży, dostawy, zlecenia, dzieło, i inne;
  • umowy z zakresu prawa budowlanego, np. umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, i inne;
  • umowy z zakresu prawa pracy i pokrewne, np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy menadżerskie, o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, akty powołania, mianowania i wyboru, i inne;
  • umowy specjalistyczne z różnych dziedzin prawa, np. factoringu, forfaitingu, franchisingu, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji, oraz umowy z zakresu prawa bankowego (gwarancji bankowej, kredytu, depozytu, pożyczki, zastawu, kaucji, przewłaszczenia?), i inne;