Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Marzeny Dyduch świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oraz konsumentów.

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie:

 • szeroko rozumianej, kompleksowej obsługi prawnej,
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, oraz innymi instytucjami,
 • sporządzania pozwów, pism procesowych, wniosków i innych pism,
 • sporządzania pisemnych i ustnych opinii,
 • przeprowadzenia konsultacji i udzielania porad prawnych,
 • przygotowywania projektów oraz opiniowania umów, porozumień, ofert, oraz innych pism,
 • prowadzenia negocjacji handlowych, oraz obsługi prawnej przetargów,
 • obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego,
 • mediacji

Uważamy się za ekspertów w zakresie:

 • prawa gospodarczego i prawa handlowego, – prawa i postępowania cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa pracy,
 • prawa spadkowego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa i postępowania administracyjnego
 • prawa wekslowego
 • postępowania egzekucyjnego
 • prawa karnego i karno-gospodarczego