Aktualności Tarcza Antykryzysowa

W związku z stanem epidemii, oraz uregulowaniami dotyczącymi COVID-19, w niniejszej zakładce prezentujemy Państwu aktualne uregulowania i rozwiązania związane z zmianami, jakie zachodzą w naszym kraju.

Jakie uprawnienia dają nowe uregulowania prawa w dobie epidemii? Czy „Tarcza” pomoże również Tobie?

Wprowadzenie regulacji dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 koncentrujących się wokół działań prewencyjnych, mających na celu minimalizowanie zakażenia i rozprzestrzeniania się wśród ludzi choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 doprowadziło do potrzeby wcielenia w życie uregulowań, których cel skupia się na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom gospodarczym zaistniałej sytuacji, zwłaszcza zapobieganiu utraty płynności w funkcjonowaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczególnie istotne z punktu widzenia pomocy przedsiębiorcom rozwiązania wprowadzone zostały Ustawą z dnia 02.03.2020r. tzw. „tarczą antykryzysową”, która zakłada w szczególności:

  • Zmiany dotyczące elastycznego czasu pracy:
  • Dofinansowanie wynagrodzenia:
  • Wydłużenie terminu pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla cudzoziemców
  • Prawo do tzw. „świadczenia postojowego”
  • Zwolnienie ze składek
  • Rozliczenie podatku dochodowego
  • Opłaty za użytkowanie wieczyste:
  • Składanie nowego pliku JPK_VAT
  • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości
  • Możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Poniżej znajdą Państwo linki do aktów prawnych i opracowań, które pomogą odnaleźć się w zaistniałej sytuacji:

1. Ustawa „Tarcza antykryzysowa” (stan prawny na dzień 03.04.2020)- Ustawa z 02.03.2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

2. Wybrane zagadnienia dla przedsiębiorców dot. Tarczy Antykryzysowej – „w trakcie opracowania”

3. Wpływ epidemii na postępowania sądowe – opracowanie wybranych zagadnień – „w trakcie opracowania”