COVID-19

W związku z epidemią COVID-19 nasza Kancelaria poszerzyła swoją ofertę o pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, ukierunkowaną na przeciwdziałanie skutkom zaistniałej sytuacji. W ramach usług dodatkowych oferujemy w szczególności:

  •  doradztwo prawne związane z wszelkimi aspektami prawnymi dotyczącymi COVID-19 i jej skutków – świadczone zdalnie (mailowo, telefonicznie, wideorozmowy).
  • doradztwo prawne i opinie dla pracodawców, pracowników, oraz innych osób, związane z obowiązującymi uregulowaniami prawa
  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych (procesy pracownicze, roszczenia o rozwiązanie umów, roszczenia o obniżenie czynszu itp.)
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach restrukturyzacyjnych, likwidacyjnych i upadłościowych
  • doradztwo i pomoc w zakresie uregulowań tzw. „Tarczy Antykryzysowej”

W celu uzyskania pomocy i wyceny zapraszamy do kontaktu: biuro@kancelariadyduch.pl, +48 12 430 22 99, +48 793 795 711